Bleka

Illustration: ©Pål Thomas Sundhell

Foto: ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Bleka

Lyrtorsk

Pollachius pollachius

Blekan tillhör torskfamiljen och kan vara förvillande lik en torsk men den saknar skäggtöm. Ögonen är stora och den har ett tydligt underbett. Kroppen har för torskfamiljen karaktäristiska fenor; tre ryggfenor och två analfenor. Ryggen är olivgrön, sidorna guldglänsande och buken vit. I våra vatten väger blekan vanligtvis 1-4 kg och blir 50-70 cm lång.

Blekan förekommer längs vår västkust och i norra Öresund. Den är endast en tillfällig gäst i Östersjön.

Blekan är en stimfisk som gärna håller till på 200 meters djup under vintern. Den uppsöker strömmande vatten och håller till vid grund och utefter branter. Under lek-tiden i februari-maj bildar fisken stora stim. Äggen kläcks efter ca 6 dygn. Under sensommaren och hösten söker sig ynglen in på grundare vatten där de uppehåller sig några år tills de blir större och söker sig till havs. Födan består av mask, kräftdjur, musslor och kräftor.

Blekan är en god matfisk som kan ersätta torsken i de flesta recept.Bästa säsong är vår och sommar. Fisken fångas med garn och trål. Det är en mycket populär sportfisk.