Udda arter – Havsabborren sporadisk gäst i fiskdisken och på menyn

Då och då hittar man den i en låda blandat på fiskauktionen i Göteborg. Annars är det i odlad form den kommer till Sverige. Den är inte så vanlig men återfinns i välsorterade fiskdiskar och dyker även upp på menyerna på lite finare krogar. Havsabborren är en uppskattad fisk som oftast tillagas hel, grillad.

Den är silvergrå, annars väldigt lik vår abborre. Möjligen lite smalare. Havsabborre, Dicentrarchus labrax, är en nära släkting till vår abborre och odlas främst längs Medelhavets kuster. Du har säkert träffat på den om du turistat runt Medelhavet, på engelska kallas den bass eller seabass. År 2002 fanns det så många som 1000 kläckerier och 700 företag som odlar arten. Grekland är den störste odlaren och står för 57% av den ca 200 000 ton stora produktionen, av dessa är det ca 10 000 ton som når oss här uppe i Skandinavien. Det är en ganska tålig fisk som trivs i både söt- och saltvatten och i både varma och kalla temperaturer. 85% av fisken produceras i kassar i havet och resten i landbaserade anläggningar.

Havsabborren slaktas vanligtvis vid en storlek anpassat till en portion, 300-500 g. Fiskköttet är fast och magert och liknar vår abborre, gös eller uer.

Det finns också ett vilt bestånd i Medelhavet. Ca 16 000-20 000 ton har fisket legat på de senaste åren. Men i våra vatten är det inget riktat fiske på havsabborre utan den dyker upp som välkommen bifångst till annat fiske.