Ta tillvara på hela laxen!

©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson