Sillfiske utanför svenska kusten MSC-certifierat

Svenska och danska fiskare har lyckats få sitt fiske av sill MSC-certifierat, vilket betyder att tillgången på miljömärkt sill ökar för oss i Sverige. Sillen fångas i Skagerack och Kattegatt.

– Redan för åtta år sedan blev det svenska sillfisket i Nordsjön certifierat. Nu välkomnar vi certifieringen av sillfisket i Skagerack och Kattegatt, ett fiske som bedrivs på hållbara bestånd med liten påverkan på den marina miljön och med  en effektiv förvaltning, säger Minna Epps, chef för MSC, Skandinavien och Östersjöregionen.

MSC-certifieringen – ett kvitto på hållbart fångad fisk

De svenska båtarna levererar sill till Sverige, men även Danmark och Tyskland. Danskarna levererar till Danmark och till den tyska marknaden.

– För oss yrkesfiskare är det viktigt att få detta fiske MSC-certifierat, då efterfrågan på miljömärkt sill är stor. För oss är certifieringen ett kvitto på att vi förvaltar och fiskar på hållbara bestånd, säger Thomas Ahlström, ordförande i Swedish Pelagic Federation Producent Organisation (SPFPO) som är ansvarig för certifieringen.

Minskad bifångst med nya redskap

Bifångst av sej har vissa tider på året varit ett problem för detta sillfiske. För att komma tillrätta med det har man i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet utvecklat en sorteringsrist, ett slags galler som sätts för ingången till trålen. Det hindrar större fiskar som sej från att hamna i trålen, medan sillarna lätt slinker igenom och bifångsten minimeras på detta sätt.

Av de runt 40 båtarna som är med i certifieringen är 18 svenska.  Fisket sträcker sig från Skagerack, Kattegatt och lite in i Östersjön, men inte längre än Skånes södra kust. Det är en mindre del, ca 1,5 ton, av den totala fångsten på ca 25 000 ton som kommer från Östersjön.