Räkfiske på Västkusten har blivit MSC-certifierat

Det svenska fisket av räkor har blivit MSC-certifierat. Miljömärket talar om för konsumenter att räkan fiskats hållbart och med omtanke om havsmiljön.

Granskningen av fisket har pågått i 20 månader. Information om bestånd, miljö och förvaltning har tagits fram av oberoende experter som sedan bedömt att fisket klarar kraven i MSC:s miljöstandard för ett hållbart fiske.

”Vi är glada att vi idag kan erbjuda MSC-certifierade räkor. Med alla miljömedvetna kunder är det viktigt att kunna bevisa att räkorna fiskas hållbart, därför har vi valt att genomgå denna kontroll mot MSC:s miljöstandard”, säger Henrik Johansson, Göteborgs Fiskauktion, som samordnat certifieringen av fisket.

Räkorna får grönt ljus av WWF
Fisket har klarat MSC:s höga standard och nu fortsätter arbetet med fisket – bra ska bli ännu bättre. Vanligen får yrkesfisken som klarat MSC:s standard så kallade villkor. Det innebär att de måste uppnå vissa förbättringar inom en viss tid. På så vis leder MSC-certifieringen till ständiga förbättringar. Världsnaturfonden WWF har varit med och lämnat synpunkter kring villkoren för räkfisket, och genom årliga kontroller ska fisket nu visa att de följs.

MSC-certifierade Nordhavsräkor har sedan tidigare grönt ljus i Världsnaturfonden WWFs fiskguide, något som nu alltså även svenska MSC-märkta Västkusträkor får.

”Världsnaturfonden WWF välkomnar MSC-certifieringen och ser det som ett steg i rätt riktning mot ett mer långsiktigt hållbart fiske av Nordhavsräka i Västerhavet. I och med MSC-certifiering har vi nu tydlig spårbarhet från hav till bord”, säger Inger Melander, Sakkunnig Fiske och Marknad, Världsnaturfonden WWF.

Första färska MSC-märkta svenska räkorna
Räkan (Pandalus borealis) fångas året om med trålar utrustade med sorteringsgaller som separerar bifångst av fisk från räkorna. Runt 60 båtar fiskar på bestånd i Skagerrak och utanför Norge och den första leveransen av de certifierade räkorna landas på fredag morgon. Det finns redan MSC-märkta räkor i de flesta butiker, men detta fiske blir först med att kunna leverera färska svenska MSC-märkta räkor.

”Vi är extra glada att ett skaldjur med så stor betydelse för svenskarna blivit MSC-certifierade. Detta fiske betyder mycket för alla som vill kunna handla färska MSC-märkta räkor – och vara säkra på räkorna på tallriken kommer från ett hållbart fiske”, säger Christoph Mathiesen, chef för MSC i Skandinavien och östersjöregionen.

Fakta och forskning lyfts upp till ytan
Ett oberoende certifieringsföretag har genomfört granskningen. De samlar organisationer och experter som deltar i skärskådandet. De som deltagit i granskningen är bland annat Världsnaturfonden WWF, ICES, SLU, HaV, kustbevakningen och Fiskbranschens riksförbund. Granskningen är helt öppen, och dokumentationen har varit tillgänglig för alla som vill engagera sig.

För mer information, kontakta:
Linda Sörnäs, kommunikationsansvarig, MSC Skandinavien och östersjöregionen: 073 802 25 03 eller linda.sornas@msc.org
Charlott Stenberg, fiskeansvarig MSC Skandinavien och östersjöregionen: 076 777 75 12 eller charlott.stenberg@msc.org