Hur är läget för våra fiskar?

Nu lanseras årets upplaga av Fiskeriverkets ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten”, en resurs- och miljööversikt för våra vanligaste arter. Du kan beställa ett eget ex eller ladda ner från Fiskeriverkets hemsida.

Fiskeriverkets rapport om fiskbestånd och miljö i hav och insjöar för 2008 är nu klar. Här kan du bland annat läsa om beståndssituationen för svenskt fiskes viktigaste arter, utvecklingen av såväl yrkes- och fritidsfiske som vattenbruket i Sverige. Ett avsnitt handlar om marina skyddade områden.

Bedömningen av situationen för våra fiskar och skaldjur baseras på det internationella forskningssamarbetet inom det internationella havsforskningsrådet (ICES) och undersökningar vid Fiskeriverkets laboratorier.
Den långsiktiga målsättningen är att uppnå en ekosystembaserad fiskeriförvaltning där man inte bara tar hänsyn till den enskilda arten utan hela ekosystemet.
Under året har också ny kunskap om fritidsfisket och fritidsfiskebaserad verksamhet tagits fram genom att Fiskeriverket haft flera regeringsuppdrag som berör denna verksamhet.
Fiskeriverket har fått i uppdrag att inrätta totalt sex fiskefria områden som ett verktyg för att förvalta fiskeresursen.
Arbetet med EU:s gemensamma fiskeripolitik beskrivs också i årets rapport. Förhoppningen är att rapporten ska nå så många som möjligt och vara en tillgång i dialogen mellan fiskeriförvaltningen och fiskets aktörer.

 

www.fiskeriverket.se

 

 

Tel: 031-743 03 00

 

Källa: Fiskeriverket.se