Hummerpremiären stundar!

Tidigt, tidigt den 21 september är båtarna laddade med tinor och bete. Det är dags för hummerpremiär. Kilopriset för den första hummern på Göteborgs fiskauktion brukar bli ganska högt. Så det finns anledning att vara snabb med leveransen. Men det är bara yrkesfisket som får sälja sina fångster.

Första måndagen efter den 20 september är dagen D för alla hummerfiskare, fritids- såväl som yrkesfiskare. Även om priset på både räka och kräfta har gått upp på senare tid är hummern fortfarande havets svarta guld. Kilopriset är som högst vid premiären för att sedan sjunka till en stabil nivå för att sedan öka på igen till nyår.

Nya regler för hummerfisket infördes 2017

  • Fritidsfiskare får fiska med högst 6 hummertinor, till och med den sista november.
  • Yrkesfiskare får fiska med högst 40 hummertinor, till och med den sista december.
  • Hummerns minimimått ska vara 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant. Humrar under minimimåttet ska släppas tillbaka.
  • Hummer med yttre rom ska genast släppas tillbaka i havet.

Du kan se alla regler på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Amerikansk hummer ska rapporteras vid fångst

Den amerikanska hummern bedöms som en främmande art som hotar den biologiska mångfalden. Därför uppmanas alla hummerfiskare att rapportera fångst av amerikansk hummer. Även sjuk hummer ska rapporteras in.

Ring 010-478 40 53 eller 010-470 40 48 till Havsfiskelaboratoriet.