Fisk och sommarvärme är ingen lyckad kombination

Foto: ©Svensk Fisk

Nu kommer årstiden då bilen snarare påminner om en ångbastu än transportmedel. Även när luften är kall, är solen stark och värmer snabbt upp små utrymmen till höga temperaturer. Låt aldrig fisken eller skaldjuren förvaras i värme. Ta med kylväska eller be om ispåse.

Fisk och skaldjur är känsliga livsmedel. Bakterietillväxten och nedbrytning går fort när temperaturen stiger. Helst skall fisk och skaldjur ha en obruten kylkedja tills tillagningsmomentet. Många har med sig fisken vid handlingsrundan och det kan gå flera timmar innan den hamnar i kylskåp.
Vi får många frågor kring förvaring och hur man skall hantera fisken efter inköp. Ta som vana att, framförallt under den varma årstiden, ta med en kylväska med isklampar. Har man inte med sig det kan man fråga fiskhandlaren om en ispåse att lägga vid fiskpaketet.

Om du skall äta fisken nästa dag

Allt i fiskdisken har inte levererats samma dag. Det innebär inte att fisken eller skaldjuren är av dålig kvalitet, bara att hållbarheten är något kortare. Din fiskhandlare upplyser dig om hur länge fisken kan förvaras i kylskåp.

Kolla temperaturen i kylen

Skall du förvara fisken eller skaldjuren i kylen någon extra dag är varje grad viktig för hållbarheten. Fisk vill helst ha en temperatur på 0-2°C. Konsumentkylar är betydligt varmare än så. Lägg in en termometer i din kyl och kolla så att den inte är varmare än +8°C (gärna kallare). På sommaren, när både ytter- och innetemperatur stiger är det svårt att hålla kylan i kylskåpet. Ha koll på temperaturerna och räkna med förkortad hållbarhet på alla livsmedel när värmen stiger.