Nya märkningsregler i fiskdisken!

Nya märkningsregler i fiskdisken!

Den 13:e december 2014 trädde nya märkningsregler i fiskdisken i kraft. Detta innebär en mer detaljerad information till konsument på förpackningar, men också för lösvikt över disk. Vi förstår att det fortfarande finns en del frågor kring detta.

 

Här är reglerna för fisk och skaldjur i lösvikt

Detta skall finnas på skyltarna i disken fr om med 13/12 2014:

Handelsbeteckning: Det officiella svenska namnet på en fisk eller skaldjursart. Lista på dessa namn finns på Livsmedelsverket (www.slv.se).

Exempel: Regnbåge/Regnbågslax får bara heta så. Forell, som man ibland hittar i fiskdisk eller i menyn är inte svensk handelsbeteckning och får därför inte användas på skyltar m.m. Men det finns exempel på arter som har fler än ett korrekt handelsnamn. Exempel på det är Uer som också får heta Rödfisk och Kungsfisk.

Vetenskapligt namn: Det latinska namnet på arter

Produktionsmetod: Fiskad eller odla

Fångstområde/produktionsområde: Nu räcker det inte med fångstzon 27, utan måste specificeras med Kattegatt, Skagerack, Nordsjön, Norska havet, Barents hav etc.

Produktionsområde: Är lika med platsen för odling

Redskapskategori: Trål, garn, krok etc.

Vad gör jag med de skyltar jag köpt?

På de allra flesta av våra skyltar finns plats där man med whiteboardpenna kan komplettera med fångstområde och redskapskategori.

Mer detaljerad information kring märkning finns på Fiskbranschens Riksförbunds hemsida: http://www.fiskbranschen.se/