Ta vara på hela torsken!

Vad är en torskrygg?  Kan man äta kinderna? Vad gör man med den tunna stjärtbiten?

Här visar vi de olika styckbitarna på en stor torsk och vad de passar bäst till.

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Klicka på bilden för att se den större

torsk