Löjrom från siklöja

Coregonus albula

Löjrom produceras i Sverige men vi importerar också från bl a Finland och Canada. Löjrommen används ofta till toast eller andra typer av lätta rätter/förrätter. Färgen är naturligt orange men både färg och kornstorlek kan variera beroende på rommens ursprung.