Förpackningar

Färsk förpackad

Färsk fisk som köps i lösvikt skall hållas kyld. Se gärna till att det vaxade pappret omsluter all fisk annars tenderar fisken att torka fast i papperet.

Färsk i tråg

Färsk, färskpackad fisk i plastade tråg, behandlas som fisk i lösvikt.

Vacuumförpackad fisk

Gäller framför allt rökt och gravad, men även rå fisk. Fisken vacuumförpackas för ökad hållbarhet. Den råa fisken är en ömtålig färskvara med det gäller även rökt och gravad fisk. Gravade och rökta produkter har samma krav på kylhållning, som andra beredda produkter. Även dessa bör hålla 2-4° i butik.

Atmosfärförpackad fisk

Ökar produktens hållbarhet. Kylvara. En stor del av syret i förpackningen har ersatts av koldioxid och kväve för att hindra att produkten oxiderar. Den lukt som kan bildas då råvaran reagerar med gasen är helt ofarlig och vädras ut när förpackningen bryts.

Kylkonserv

Skall förvaras i kylskåp. Bäst före-datum gäller oöppnad förpackning.

Helkonserv

Kan förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp.
Obs! Överblivet innehåll i öppnade konservburkar skall packas om till plast- eller glasförpackningar med lock.