Auktionspriser

Till Göteborgs Fiskauktion kommer fisk från hela landet, både söt och salt. Den största produkten är rensad, hel fisk på is. En del arter säljs orensade. På auktionen säljs även fiskrom, en del filéer samt skaldjur. Fisken tas in och registreras under natten innan auktionen startar vid sjutiden på morgonen.

Importerade arter som norsk lax, pangasius, hoki, tonfisk och andra icke inhemska arter som man stöter på inom detaljhandeln går inte via fiskauktionen utan importeras direkt av grossisterna för vidare distribuering. Även sill, som landas i mycket stora kvantiteter, går ej via fiskauktionen utan går direkt till fabriker för inläggning, etc.

Den som köper fisk på auktionen måste vara registrerad som köpare i auktionens faktureringssystem. Privatpersoner kan ej handla direkt från auktionen, utan måste gå via fiskhandlarna. Fisken säljs med hjälp av ett datasystem där EAN-koder används för att märka lådorna. Auktionsutroparen använder sig sedan av en handskanner som sänder försäljningsdata direkt till en försäljningscentral i auktionshallen. När köparen lämnar auktionen med sina lådor kontrollerar han sina inköp mot inköpsrapporten för att få rätt antal lådor med sig. Detta system säkerställer även att rätt ursprungsbeteckning följer med den köpta fisken för ursprungsmärkning.

De flesta kommersiella arterna har en ”minsta-pris-garanti” som regleras via producentorganisationen och EU. I dagsläget räknar man med att fiskerinäringen genererar ett förstahandsvärde på 1 miljard svenska kronor.

Här kan ni följa dagens priser på Göteborgs Fiskauktion http://www.gfa.se/prisnotering.html