Fisk i havet

Miljö

Sjömatsfrämjandet i Sverige AB värnar ett hållbart fiske och arbetar tillsammans med ett flertal organisationer för att konsumenterna skall få... Läs mer

Säsong

Köttkvaliteten på somliga fiskar kan variera en hel del under året. Främsta orsaken är fiskens lektid som för de flesta fiskar sker... Läs mer

Vad innebär kvoter?

Kvoter och fiskerikontroll Inom EU bestäms varje år hur mycket fisk som får fiskas, sk TAC (total allowable catch). Man... Läs mer

Parasiter

Organismer som lever av andra sk värddjur, inuti eller utanpå, kallas parasiter. De har olika värddjur beroende på var i... Läs mer

Svar på vanliga frågor

Här kan du ta del av de mest förekommande frågorna kring fisk och skaldjur och även annan intressant och spännande fakta... Läs mer

Auktionspriser

Till Göteborgs Fiskauktion kommer fisk från hela landet, både söt och salt. Den största produkten är rensad, hel fisk på... Läs mer