Tigerrräka

Panaeus momodon

Tigerräkan är en saltvattensart som förekommer vilt överallt i Stilla Havet och Indiska Oceanen men arten odlas också i stora delar av Thailand, Indien, Vietnam och Indonesien. Detta är den största av räkarterna och kan bli 33 cm lång. Det förekommer både vild och odlad. Arten säljs som scampi (bara räkstjärten) eller gambas (hela räkan).