Havsgös

Argyrosomus regius

Tillhör ordningen abborrar. Kan bli upp till 230 cm lång och väga 100 kg. Lever i östra Atlanten, från Norge till Gibraltar, Kongo och Senegal, i Medelhavet och Svarta Havet. Lever både i brackvatten och i havet på 15-300 meters djup. Pelagisk. Leker inte i Nordeuropas vatten men vandrar över stora områden. Räknas som en mycket god matfisk och fiskas till stor del utanför Nordvästafrika. Odas i Medelhavet. Importeras vanligen från Senegal. Fetthalt 1-4,2%