Escolar

Lepidacyhium flavobrunneum

Escolar är en stor, gäddliknande fisk som kan bli upp till två meter lång. Fisken förekommer på 800 till 1000 meters djup i tropiska och tempererade vatten över hela världen. Under natten kommer den upp till ytan för att äta och då kan den lockas till fiskebåten med hjälp av ljus. Fisken har funnits på den svenska marknaden under ett antal år med saluförs oftast under det felaktiga namnet ”smörfisk”. Eftersom man kan skära ut stora benfria filéer så har den gjort sitt intåg i storhushåll och på restauranger.