Birkelånga (Blålånga)

Molva diptergia

Denna art liknar långan men är gråare i färgen och har större ögon. Arten förekommer längs kontinentalsockeln från västsidan av Brittiska öarna till Nordnorge och Island. I Sverige är den mindre vanlig men förekommer i Skagerrak och Kattegatt. Det är en bottenlevande djupvattenfisk. Bland konsumenter är denna långa inte särskilt känd men arten betraktas av kännare som mycket delikat. Saluförs framför allt färsk.