Räkan mjukare i skalet, påverkar inte kvaliteten.

Under räkans årscykel skiftar skalet i karaktär. I mars-april kläcks räkans ägg och det blir fullt av yngel i svenska vatten. Nu är det dags för räkan att byta skal. Det nya är mjukt och kan vara svårare att skala. Konsumenten kan uppfatta det som en sämre kvalitet på räkan eller misstänka att den varit fryst, men så är inte fallet. Det är bara räkans yttre som skiftar, räkköttet är fortfarande av bästa kvalitet.
Några menar att det är på hösten och vintern som räkan är som bäst. Andra tycker att det är typisk sommarmat som hör varma semesterkvällar till. Räkor är goda året runt men dess förpackning, dvs skalet, skiftar under året och kan se mer eller mindre lockande ut. Efter det att den tömt ut sin rom och skall äta upp sig igen, blir tomrummet bakom huvudet snart svart från färgen på födan som består av plankton. Detta är alltså bara en utseende fråga och inget som påverkar kvaliteten på räkköttet.

När räkan tar på vårkostymen
Just nu har de första räkhonorna börjat kläcka ut sin rom och under buken kan man finna ett virrvarr av bruna trådar som hållit ihop äggmassan. Det verkar som om räkan har alldeles för stor ”kostym”. Själva räkan är saftig och mjuk och många räkfrossare tycker att detta är den bästa räkperioden. Kostymen kommer att skiftas till en som är ny och mer passande i maj-juni. Under denna period kan räkan bli mjuk i skalet och svårare att skala. En vanlig missuppfattning bland konsumenter är att räkorna då är av sämre kvalitet eller t o m att de varit frysta, men så är inte fallet. Det tar ett tag för räkan att bygga upp ett hårdare hölje efter skalskiftet men under tiden smakar innehållet precis lika bra som under övriga tider på året.