Parasiter i fisk – obehagligt men inte farligt

Parasiter förekommer i fisk i områden med mycket säl. Enligt Lars Gunnar Lunneryd, doktor i Marin Biologi, verksam på Sveriges Lantbruksuniversitet i Lysekil, växer sälstammen lavinartat i vattnen runt vår kust och därför finns också en ökad risk för förekomst av parasiter i fisk. Parasiterna förökar sig i sälen, äggen sprids ut i havet och äts av små kräftdjur, fisken äter i sin tur kräftdjuren och blir infekterade.

Stor uppsikt under beredningsprocessen
För att undvika att slutkonsumenten får fisk med parasiter, kontrolleras fisken när den rensas och fileas. Normalfallet är att konsumenten aldrig upplever fisk med parasit. Om det finns parasiter eller ej i fisken har inget att göra med pris och kvalitet utan är en konsekvens av att fisken lever vilt.

Vad kan man göra som konsument?
Det bästa sättet är att hålla upp filén mot en lampa eller mot ljuset i fönstret, då ser man ganska enkelt dessa trådsmala maskar och kan ta bort dem. Är man ändå tveksam kan filén frysas. Filén ska vara genomfryst, ca tre dygn. Det tredje alternativet är att se till att fisken har en innertemperatur på 60 grader vid tillagning. Detta ger tyvärr en torr och tråkig konsistens på fiskköttet.

Inte farligt
Det största problemet med en upptäckt av parasit i fisk är att det ser obehagligt och oaptitligt ut. Men det är inte farligt. Parasiten stannar inte kvar i människan utan försvinner den naturliga vägen. Livsmedelsverket säger att symptom kan vara magont, illamående och kräkning, men ingen kan ge exempel på någon som drabbats i Sverige.

 

Inga kända fall
Docent Rickard Eitrem, Smittskyddsläkare i Karlskrona, skrev i en debattartikel i Blekinge läns tidning i juli 2011:
”Inget fall i Sverige är beskrivet i den vetenskapliga litteraturen och på Smittskyddsinstitutet känner man inte heller till att diagnosen skulle ha satts på någon människa i Sverige.”

Hela artikeln http://www.blt.se/debatt-blt/overdrivet-larm-om-torskmask/

För mer information om parasiter: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/parasiter