Hummerpremiären stundar!

Tidigt, tidigt den 26 september är båtarna laddade med tinor och bete. Det är dags för hummerpremiär. Förra året var kilopriset en bit över 7000 kr för den första hummern på Göteborgs fiskauktion. Så det finns anledning att vara snabb med leveransen. Men det är bara yrkesfisket som får sälja sina fångster.

Första måndagen efter den 20 september är dagen D för alla hummerfiskare, fritids- såväl som yrkesfiskare. Även om priset på både räka och kräfta har gått upp på senare tid är hummern fortfarande havets svarta guld. Kilopriset är som högst vid premiären för att sedan sjunka till en stabil nivå för att sedan öka på igen till nyår.

Redskap och märkning viktigt

Man får bara använda s.k. hummertinor vid fiske av hummer. Högst 14 st per person om du är fritidsfiskare och 50 om du är yrkesfiskare. Tinorna skall vara tydligt märkta med ägarens namn och telefonnummer. Det finns också tydliga regler om hur dessa tinor skall vara utformade för att vara godkända. Tillsammans med regler om minimimått samt att man inte får lov att ta upp rombärande honor gör att vi kan säkerställa hummerns goda bestånd inför framtiden.

Amerikansk hummer förbjudna i Svenska vatten

Amerikans hummer importeras till Sverige, fryst men också levande. Det är en annan art än den svenska och kan ställa till stora problem om den släpps ut levande i våra vatten. Detta har hänt, trots att det är förbjudet, och går det illa kan den svenska hummern slås ut pga parasiter från den amerikanska hummern.