Nyttan med fisk

Fisk är nyttigt. Det vet nästan alla!

Att man blir intelligent av fisk är en gammal sanning som faktiskt stämmer. Men vad är det som är så bra med fisk? På 70-talet började man intressera sig för Omega 3 fettsyror och kom på att just de som finns i fisk är riktigt bra, och faktiskt nödvändiga för oss.

Ett tag fanns det tillsatt omega 3 i allt från ägg till knäckebröd. Självklart blir det inte helt lyckat, framförallt när mängden inte alls står i proportion till nytta eller effekt. Det finns omega 3 från växtriket och från fisk. Sammansättningen skiljer sig åt och det är fiskens DHA och EPA som alla kan tillgodogöra sig och som i forskning gett positiva resultat på t ex hjärt- och kärlsjukdomar. Omega 3 från växtriket har vi inte lika lätt att tillgodogöra oss.

Kan man ersätta fisk med omega 3 olja i kapslar?

De som har möjlighet att äta fisk får i sig så mycket nyttigheter. Forskare menar att man nog inte skall underskatta den kompletta sammansättningen av, förutom omega 3 fettsyror, vitaminer, proteiner och mineraler. Var för sig är det bra för oss men i kombination är det kanske än mer lyckat. Därför är det svårt att jämföra fisk med kapslar, det är två olika saker, menar Helene Lindqvist, Tekn. Dr i biovetenskap från Chalmers Tekniska högskola och som forskat på sillens hälsoeffekter. Men om man av olika skäl inte kan äta fisk är det bra att det finns omega 3 kapslar som komplement.