Ishavsrom från lodda

Mallotus vilosus

Loddarom saluförs ofta som ishavsrom. Den är äggvit till färgen. Romkornen är ca 1 mm stora.