Parasiter

Organismer som lever av andra sk värddjur, inuti eller utanpå, kallas parasiter. De har olika värddjur beroende på var i sin utvecklingskedja de befinner sig.

Slutvärd för fiskparasiter är t ex val och säl. Det innebär att i vatten där det förekommer mycket säl finns det vanligtvis mycket parasiter.

fiskmask

Små tunna maskar

Till skillnad från bakterier går parasiter att se. De är smala som trådar och någon eller några centimeter långa, ofta ihoprullade till ett nystan.

Spiralmasken är den vanligaste parasiten. Den kan förekomma i bukhålan hos t ex makrill och sill, men även i andra arter. Hos torsken kan den förekomma på levern.
Torskmask kan förekomma i muskulaturen hos t ex torsk, kolja, bleka, långa, lubb, hälleflundra, marulk, makrill och uer.

Sällsynta gäster

Som tur är drabbas vi som konsumenter sällan eller aldrig av parasiter. De flesta av oss har aldrig sett eller råkat ut för dem.
Av den fisk som har parasiter, sorteras merparten bort redan vid fångst. Resten upptäcks oftast vid den manuella besiktningen vid fiskberedningen.

Sällan parasiter ger symptom

Om man ändå skulle få i sig en parasit är risken att den påverkar oss, väldigt liten. Parasiten kan ge upphov till illamående, feber och ont i magen, men inom en vecka har kroppens immunförsvar vanligtvis slagit ut parasiten. Annars finns medel att ta mot inälvsmask.

Binnikemask kan påträffas i sötvattensfiskar.

Bakterier

Bakterier finns naturligt på och i fiskens mag- och tarmsystem. Problemet uppstår när fisken blir för gammal eller har hanterats och förvarats på fel sätt. Bakterietillväxten påskyndas av dålig hygien och för hög värme. Man kan inte döda bakterier genom att frysa fisken.


Bästa sättet att förebygga bakterietillväxt:

  • Använd alltid rena verktyg och skärbrädor.
  • Håll fisken i obruten kylkedja, i kylutrymme eller isad.
  • Som konsument är det viktigt att fisken och skaldjuren hålls kalla under hemfärden. Är det sommar kan man gärna ta med kylklampar och kylväska. Annars går det fint att fråga fiskhandlaren om en påse is.
  • Kolla temperaturen i kylskåpet. Ju lägre temperatur desto långsammare sker bakterietillväxten. Bäst mår fisken vid 2-4°.