Slätvar

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Slätvar

 

Slätvar liknar piggvar men saknar piggar! Slätvar är tunnare, slankare och lite mindre i storlek än piggvar. Färgen anpassas till omgivningen, från mörkt sandfärgad till nästan svart, ofta med ljusa och mörka fläckar. Slätvaren kan väga upp till 7 kg och bli 75 cm lång. Vanlig vikt i våra vatten är 1-2 kg.

Slätvaren är en typisk kustnära fisk och förekommer på väst- och sydkusten men är sällsynt i Östersjön. Den lever på sand- och blandbottnar på relativt grunt vatten. Småfiskar kan ta sig upp på riktigt grunt och bräckt vatten. Munnen är stor och födan består av sill, tobis, kräftdjur, skarpsill och bläckfisk. Slätvaren vandrar mellan grunda lek-områden under mars-augusti och djupare områden under höst och vinter. Fisken har vitt, fast kött och räknas till ”fin-fiskarna”. Liksom hos piggvaren uppskattas den köttrand som ligger strax innanför fenorna.

Bästa säsong är höst och vinter. Det bedrivs inget riktat fiske efter slätvar utan den förekommer endast som bifångst till annat fiske med bottentrål och garn.