Skrubbskädda, skrubba eller flundra

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Skrubbskädda, skrubba eller flundra

Platichthys flesus

Skrubbskäddan liknar rödspättanoch kan till och med ha röda fläckar på rygg- sidan. På ryggsidans mitt och utefter rygg- och analfenan har fisken också en mängd skrovliga, vassa knölar. Denna ”skrubbiga” rand har gett fisken dess namn. Undersidan kan vara helt vit men är ofta gråfläckig. Den kan väga 2,5 kg och bli 50 cm lång. Vanlig vikt i våra vatten är 0,4-0,7 kg.

Skrubbskäddan är vanlig i Öresund, Östersjön i höjd med Åland. Den tål bräckt vatten och fångas i mängder runt Öland och Gotland. Den förekommer på alla slags platta, grunda bottnaroch kan gå långt upp i sötvatten, till åar och sjöar. Fisken är en allätare med liten mun och tar kräftdjur, maskar, musslor, tagg-hudingar och småfisk. Under vintern drar den sig ned till djupare vatten. Leken sker i januari-juni i saltvatten. Skrubbskäddan har ett tjockt skinn och tillagas hel eller flådd. Köttet är något silvergrått under skin-net men ljusnar vid tillagning. Fisken är framförallt viktig på ostkusten där den säljs som rökt flundra.

Bästa säsong är sommar och höst. Skrubbskäddan fångas med bottentrål, ryssjor och garn samt anses som en viktig sportfisk