Sjötunga

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Sjötunga

Tunga

Solea vulgaris

Sjötungan känns igen på sin ovala form. Översidan är brun med sträva små fjäll. Undersidan är vit. Den har små bröstfenor, den övre har ytterst en svart markant fläck. Nosen är köttig och rundad. På huvudets blindsida finns små skäggtrådar som tillsammans med den krokiga munnen är kännetecknande för tungefiskar. Sjötungan har munnen på höger sida. Den kan väga upp till 3 kg och bli 60 cm lång. Vanlig storlek i våra vatten är 30-40 cm.

I Sverige förekommer den längs västkusten ned till Öresund, men är endast en tillfällig gäst i Östersjön. Dagtid ligger den nergrävd i sanden. Nattetid är den aktiv och det är också då den fiskas. Den söker efter föda främst med hjälp av luktsinnet och sina känsliga skäggtrådar.

Födan består av smådjur som maskar, tunnskaliga musslor och småfisk. Den går nära stränderna under sommaren och kan då påträffas i älv- och åmynningar. Sjötungan övervintrar på djupare vatten. Leken sker under april-augusti. Ägg och yngel lever ett liv i det fria vattnet som djurplankton. När ynglena är ca 8 veckor gamla söker de sig till ett liv på botten. Där byter de skepnad till att bli platta fiskar.  Sjötungan är en mycket uppskattad matfisk med kött som är vitt och mjällt.

Sjötungan är god året om och fiskas med trål och garn. I folkmun kallas den också äkta tunga.