Sej

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto © Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Sej

Gråsej

Pollachius virens

Sej är en kraftig, spolformad fisk inom torskfamiljen som liknar sina släktingar förutom att den saknar skäggtöm. Den har en framskjutande underkäke, stjärtfenan är kluven och färgen är grön till grönsvart på ryggen och silvervit på sidor och buk. Sejen kan väga 15 kg och bli 120 cm lång. Vanlig storlek i våra svenska vatten är mellan 1-3 kg. Sejen är allmän i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Den är mindre vanlig i Öresund och i Östersjön förekommer den nästan inte alls.

Sej är en utpräglad stimfisk som ofta väljer samma vägar som sillstimmen. Den jagar fiskyngel, sill, skarpsill och kräftdjur som filtreras från vattnet med hjälp av gälräfständer som sitter på insidan av gälbågarna. Under sin intensiva jakt kan den få ytan att ”koka”. Sejen vandrar från lekområden i Nordsjön till Skager-rakkusten för att söka föda. Leken sker i februari-maj.

Sejen är en god matfisk med stora variationsmöjligheter. Köttet är grövre än torskens och är därför en fisk som går utmärkt att grilla.

Sejen har säsong året om och fångas med garn, krok, trål och snurrevad. Den är också en populär sportfisk.