Sandskädda

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persspn

Sandskädda

Pleuronectes limanda

Sandskäddan är platt och något avlång i formen. Den är gråbrun eller grönbrun på ovansidan beroende på vilken färg underliggande botten har. Undersidan är vit. Över bröstfenan gör sidolinjen en båge vilket kan vara svårt att se men är ett kännemärke för arten. Ögonsidan har sträva fjäll, ögonen är något utstående. Sandskäddan kan väga upp till 1,3 kg och bli 42 cm lång. Vanlig vikt i våra vatten är 0,3-0,5 kg.

Den förekommer i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, men är också vanlig i södra Östersjön. Sandskäddan lever på grunda, flata bottnar, ned till 150 meters djup. Små fiskar förekommer på grundare vatten. Sandskäddan äter borstmask, småfisk och kräftdjur. Fisken kan på restaurang kallas skädda och har ett sött och mört kött. Lekperioden infaller under april-augusti och ynglen söker sig till botten när de är ca 15 mm lång.

Bästa säsong är sommar och höst. Fisken fångas mestadels med bottentrål och snurrevad men förekommer också ofta som bifångst till annat fiske.