Rödtunga

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

Håller man rödtungan mot ljuset är fisken något genomskinlig. Den känns igen på den grårosa ovan-sidan och den gråvita undersidan. Kroppen är långsträckt, munnen liten och ögonen sitter tätt samman. Rödtungan kan väga 2 kg. Vanlig storlek i våra vatten är 0,3-1 kg.

Rödtungan är vanlig i Nordsjön samt djupare delar av Skagerrak och Kattegatt. Den är en sällsynt gäst i Öresund och återfinns någon gång i Östersjön. Rödtungan trivs på 40-1500 m djup. Här ligger den nedgrävd i sand och dy. Mindre fiskar förekommer ofta på större djup medan de större drar sig upp på grundare vatten. Födan består av bottendjur såsom ormstjärnor, borstmaskar, småkräftor och mjukskaliga musslor. Arten leker under mars-september. Ynglen övergår till att leva på botten när de är omkring 50 mm. Rödtungan är en mycket uppskattad matfisk och är mjäll i köttet.

Den är god året om. Rödtungan fångas med bottentrål och snurrevad men är också vanlig bifångst vid räkfiske.