Räka Nordhavs

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Räka Nordhavs

Pandalus borealis

Nordhavsräkan är i levande tillstånd blekrosa och transparent. Kokt får den en markerad, jämn röd färg och ju större djup räkan levt på, desto djupare röd färg. Kännetecken är de långa antennerna och det kraftiga pannhornet. Räkan kan bli 185 mm lång.

Nordhavsräkan förekommer i Nordsjön, Skagerrak, och Kattegatt. Nordhavsräkan är en hermafrodit. Det innebär att den som liten fungerar som hanne för att efter ca 2,5 år byta kön och övergå till att vara hona, vilket den sedan fortsätter att vara under resten av livet. Räkorna parar sig på hösten och lägger i våra svenska vatten ut sin rom under buken under oktober-november. Rommen kläcks under mars-april och larverna simmar fritt. Den utlekta honan äter nu för att bygga upp ny rom. Rommen läggs under huvudskölden och kallas för ”huvudrom”. Hos den kokta räkan ser den ut som en orange klump i huvudet. Utlekta honräkor är ofta svarta under huvudskölden eftersom frånvaron av rom gör att mage och tarm, som ligger under huvudskölden, syns tydligt. Har räkan då ätit mörka plankton kommer detta att synas mycket tydligt. Räkan fiskas med trål och bästa säsong är höst, vinter och vår.

raka livscykel

Höst/Vinter
Räkan har lagt sina befruktade ägg under buken. Den nylagda rommen är orange och innehåller den näring som larven skall leva på under utvecklingen. Ju mindre näring som finns kvar i ägget, desto mer grå blir rommen. Larven växer och näringen tar slut.

Vår
Räkan har kläckt ut alla sina ägg och det som nu tydligt syns under huvudskalet är lever och mage. Äter räkan nu mörka plankton, blir den alldeles mörk i huvudregionen. Den mörka färgen är alltså en konsekvens av räkans livscykel! De nykläckta larverna har startat sitt liv som frisimmande djurplankton.

Sommar
En liten orange klump i räkans huvud växer sig allt större. Det är den obefruktade rommen som är placerad strax ovanpå räkans mage och lever. På senhösten är rommen som störst och fyller hela utrymmet under huvudskölden.