Ostron

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Ostron

Ostrea edulis

Ostron har mer eller mindre flata skal med mycket varierande utseende. De kan bli upp till 15 cm i diameter och finns på grunda bankar ned till 180 meters djup i Skagerrak och norra Kattegatt.

Ostron skiftar kön efter trivseltemperatur. Om sommartemperaturen ligger runt 15-16°C produceras honliga produkter endast en gång vart fjärde år och under mellantiden fungerar ostronet som hanne. Om medeltemperaturen stiger högre, kan ostronet fungera som honor vartannat år. Äggen befruktas i mantelhålan och de fem första dagarna efter det att larverna kläckts lever de skyddade här. Därefter lämnar larverna modern och lever som plankton ca 2 veckor innan de fäster sig på klippor och stenar och börjar bilda skal.

Bästa säsong på vintern
På hösten när det finns gott om föda lagrar ostronet upp näring i form av glykogen i muskeln. Detta gör att den bästa säsongen är under vintern då glykogenet gör ostronet sött i smaken. Ostron tas upp genom att använda en kratta med håv eller plockas av dykare. Rätten att skörda ostron tillfaller markägaren så man kan inte plocka ostron utan lov.