Marulk

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Marulk

Lophius piscatorus

Marulken har en bred och tillplattad kroppsform. Det stora och breda huvudet, med en kolossal mun, utgör nästan hälften av kroppslängden. De tre första fenstrålarna på ryggfenan är fria och bildar kraftiga ”fiskespön”. På undersidan finns kraftiga bukfenor som gör att fisken lätt kan lyfta sig från underlaget. Färgen på ovansidan är vanligtvis rödbrun, brungrå eller brunsvart och på undersidan kritvit. Den är väl kamouflerad när den ligger på botten. Marulken kan väga upp till 60 kg och bli 1,7 m lång. Vanligtvis väger den 3-6 kg i våra vatten.

Marulken förekommer i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt och är också en tillfällig gäst i Öresund och sydöstra Östersjön. Helst ligger den dold bland alger eller nedgrävd i lera, sand och dy.

Marulken är en dålig simmare. Den ägnar mesta delen av sin tid med att lurpassa på byten. Den kan sluka byten som är nästan lika stora som den själv. Fisken har ett brett näringsval. Leken sker på djupt vatten under februari-augusti och äggen läggs i ca 10 m långa slemband som flyter vid ytan. Larverna liknar den vuxna fisken först när de är ca 8 cm långa. Köttet hos marulken är vitt, sött och fast och jämförs ofta med hummerns.

Säsong och fångstmetod Marulken smakar bra hela året. Något riktat fiske efter marulk förekommer inte. Arten tas främst som bifångst i trål och garn vid annat fiske.