Kungsfisk

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Kungsfisk

Uer, Rödfisk

Sebastes norvegicus

Kungsfisken påminner om en abborre men tillhör familjen drak- huvudsfiskar. Kroppen är satt och hoptryckt från sidorna och är täckt med stora taggiga fjäll. Rygg och sidor är röda tillsammans med fenorna, buken något ljusare. Ögonen är stora, munnen har ett svagt underbett och på underkäken sitter ofta en liten flik. Kungsfisken, som också kallas rödfisk eller uer, kan väga 15 kg och bli 1 m lång men i våra vatten blir den sällan större än 60 cm.

Kungsfisken förekommer i Skagerrak men är sällsynt i både Kattegatt och Öresund. Kungsfisken är en djuphavsart och lever gärna på 50-1 000 m djup. Leken sker i augusti-oktober, men befruktning av äggen sker först i februari-mars. Ungarna föds på djupt vatten i april-juni och är då 5-7 mm långa. Födan består av kräftdjur och fisk.

Kungsfisk har säsong året om och fiskas med trål eller förekommer som bifångst till annat trålfiske. I våra vatten förekommer en liknande art, mindre kungsfisk, Sebastes viviparus.