Kräfta havs

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Kräfta havs

Nephrops norvegicus

Den blekrosa havskräftan är ett långt, slankt kräftdjur med fem par ben. Främsta benparet bär långa, smala klor. Havskräftan kan bli 25 cm lång och hannen blir något större än honan. Havskräftan föredrar mjuka bottnar på 20-800 meters djup där den kan gräva gångar för att gömma sig i under dagen. Den förekommer i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Öresund ned till ön Ven.

Havskräftan leker under sommarhalvåret och kort därefter lägger honan ut sin rom under stjärten. Nylagd rom är malakitgrön och får en gråare ton ju mer ynglen utvecklas. Under de 8-9 månader som honan är äggbärande håller hon sig gärna nere i sin håla. Under denna tid äter hon nästan ingenting. Larven som kläcks ut är frisimmande och skiftar skal ett flertal gånger innan den söker sig ned mot botten.

Havskräftan säljs kokt eller rå. Man äter den kokt/naturell, gratinerad, i soppor eller i finare såser. Skalen kan användas att koka fond på.

Kvaliteten på havskräftan är bra året om. Havskräftor fiskas med bur eller trål. Arten förekommer också som bifångst till annat fiske.