Kolja

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Kolja tillhör torskfamiljen och är lätt att känna igen på den svarta fläcken ovanför bröstfenorna. Den har mörk sidolinje och gråaktig rygg med tre ryggfenor där den främre är högst. Sidorna på koljan är silvergrå, ryggen mörkfärgad och buken vit. Munnen är relativt liten med överbett, underkäken har den karaktäristiska skäggtömmen. Koljan kan väga upp till 19 kg och bli 110 cm lång. Vanligtvis ligger vikten på 0,5-3 kg i våra vatten.

Koljan är vanlig i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt men är sällsynt i Öresund och endast tillfällig gäst i Östersjön. Arten håller sig gärna nära botten på djupt vatten, ned till 300 meter.
Koljan trivs bäst på flata bottnar av sand, lera och grus. Den livnär sig på små bottendjur, bläckfisk och fisk. Mycket tyder på att den vandrar mot större djup om vintern och tillbaka till grundare vatten om sommaren. Fisken leker under januari-maj. Ynglen driver med havsströmmarna och söker sig mot botten när de är 8-11 cm långa. Koljan är smakmässigt mycket lik torsken och de flesta tillagningsmetoderna passar. Köttet är fast och har en lätt skaldjurssmak.
Säsong och fångstmetod Bäst är koljan i september–april. Vanligaste fångstredskap för koljan är trål, snurrevad och krok.