Kammussla

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Kammussla

Pilgrimsmussla

Pecten maximus

Denna stora kammussla har ett skal som är skålformat och ett skal som är platt och är nästan cirkelrund i formen. Överskalet är rödvitt och underskalet ofta brunvitt med teckningar.

Kammusslan kan bli 17 cm i diameter. Den förekommer i Skagerrak och Kattegatt, oftast på djup från 20-150 m. Kammusslan trivs på bottnar med grovt grus. Den vänder öppningen mot strömmen och filtrerar både dött material och plankton. Arten är inte fastsittande utan förflyttar sig genom att ”klappra” med skalet och på så sätt åstadkomma en jetström av vatten.

Kammusslan är dubbelkönad och på könsmogna musslor kan man se en orange honlig del och en ljus hanlig del. De leker på sommaren och larven tillbringar sina första veckor som plankton, frisvävande i vattnet och livnär sig på mikroplankton.

Kammusslan kan ätas rå och har då en sötaktig nötsmak. De är goda att äta gratinerade eller ångade i sallader, soppor och grytor. De ätbara delarna är den stora, vita muskeln, den vita mjölken och den oranga rommen. Största delen av de kammusslor vi konsumerar är importerade, färska eller frysta.

Bästa säsong är senvinter och vår när kammusslan lagrat mycket energi. Kammusslan förekommer som bifångst till annat fiske eller plockas för hand av dykare. Viss odling förekommer också.