Hummer

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Hummer

Homarus gamarus

Hummer är ett kraftigt kräftdjur med fem par ben. Klorna är kraftiga och olika; en kraftig krossklo och en klenare saxklo. Den kan vara antingen höger- eller vänsterhänt. Färgen är svart eller blåsvart, ibland med orange eller vita toner, särskilt på undersidan. Hummern kan bli 50 cm lång och väga upp till 5 kg men vanligtvis ligger vikten mellan 0,5-1 kg. Hannen har kraftigare klor och smalare bakkropp än honan.
Hummern förekommer i Skagerrak, Kattegatt och norra Öresund. Den föredrar hårda bottnar på grunt vatten med sten och grus där den kan bygga en bohåla att gömma sig i under dagen.
Leken sker på sensommaren efter det att honan skiftat skal. Rommen är svart och läggs under bakkroppen. Honan bär på rommen fram till nästa sommar. Larverna som kläcks ut är frisimmande och byter skal ett flertal gånger innan de söker sig ned mot botten. Det tar 8-10 år innan hummern blir så stor att den får fångas.

Hummern äter musslor, snäckor, borstmask och sjöborrar. Den drar sig inte heller för att äta död fisk.
Hummern äts gärna kokt/naturell, gratinerad eller används i sallad, soppa eller liknande.
Hummer fångas i tinor.

Tillåten fångstsäsong är första måndagen efter den 20 september. Fritidsfiskare får fiska med högst 6 hummertinor, till och med den sista november. Yrkesfiskare får fiska med högst 40 hummertinor, till och med den sista december. Hummerns minimimått ska vara 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant. Humrar under minimimåttet ska släppas tillbaka. Hummer med yttre rom ska genast släppas tillbaka i havet.