Havskatt

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Havskatt

Anarhchicas lupus

Det vetenskapliga artnamnet för havskatten, lupus betyder varg och syftar givetvis på den breda munnen och de kraftiga tänderna. Havskatten har en långsträckt, nästan ållik kropp med en ryggfena som börjar vid huvudet och slutar vid stjärten. Färgen är i regel gråbrun med mörkare tvärband utefter sidorna. Havskatten kan väga upp till 20 kg och bli 125 cm lång. Vanligtvis väger den 2-4 kg i våra vatten.
Havskatten trivs bäst på stenig botten och finns i Nordsjön, Kattegatt och Skagerrak. Den går också ned i Öresund. Mindre fiskar påträffas ofta på relativt grunt vatten, 20-30 meters djup. Den söker skydd i klippskrevor och håligheter.

Havskatten har många extratänder både uppe och nere i munnen. De kraftiga tänderna används till att krossa musslor, eremitkräftor, krabbor och sjöborrar. Detta sliter hårt på tänderna som därför byts ut varje år. Lekperioden för havskatten infaller under november-mars då honan lägger en äggboll som vaktas av hannen. Vuxna havskatter är enslingar men sportfiskare känner väl till favoritställen där fiskarna gärna samlas. Havskatt är en mycket uppskattad matfisk med fast kött och eftersom den äter så mycket skaldjur har köttet ofta skaldjurssmak.

Bästa säsong är sommar och höst. Havskatten tas som bifångst i trål och snurrevad men kan också fiskas med backor.