Hälleflundra

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus

Hälleflundran är platt men långsträckt. Färgen på ovansidan är brunaktig och ibland gråfläckig, undersidan är vit. Fisken är lätt att känna igen på sin stora mun och det är den enda av våra vanligaste plattfiskar som har en konkav stjärtfena. Hälleflundran är vår största plattfisk och kan väga upp till 320 kg och bli 3,6 m lång. Vanlig vikt är ca 18 kg för hannar och 35 kg för honor i våra vatten.

Som ungfisk håller hälleflundran till utefter kusterna i Skagerrak och Kattegatt, men stora exemplar fiskas oftast på 50 till 2000 meters djup. Den är mindre vanlig i Öresund och endast en tillfällig gäst i sydvästra Östersjön. Hälleflundran trivs bäst där vattnet är riktigt salt och ju större djup, desto större fiskar. Ofta fångas den på sten- och sandbottnar.

Hälleflundran är en glupsk rovfisk som simmar på högkant när den jagar fisk, bläckfisk och räkor. Hannarna blir könsmogna vid 7 års ålder men honorna först när de är mellan 8 och 12 år. Leken sker från december-maj på stora djup. Fisken växer långsamt. Köttet är fast, vitt och skivigt och hälleflundran räknas till de allra finaste och godaste matfiskarna och är tillgänglig hela året. Fångstmetoder är trål eller krok.