Braxen

Illustration @Pål Thomas Sundhell

Foto ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Braxen

Abramis brama

Braxen har en sammantryckt kropp och ryggpuckel. Munnen är liten men kan skjutas ut när fisken letar efter mat. Alla fenor är mörkgrå och stjärtfenan är djupt kluven. Färgen är gråsvart högst upp på ryggen men kan skifta till grönsvart. Sidorna är mässing- eller silverfärgade beroende på var den lever. Braxen växer långsamt och det tar 7-8 år innan den väger ett kilo. Den kan nå en vikt av 11,5 kg och bli 75 cm. Vanligtvis ligger vikten på ca 1-2 kg i svenska vatten.
Braxen är vanlig i södra och mellersta Sveriges sjöar och åar, men förekommer även längs Östersjöns kuster, ända upp till Bottniska viken. Braxen leker under maj-juni och leken sker nattetid på grunda och vegetationsrika bottnar. Rommen är klibbig och fastnar på växtligheten. Ynglen sitter kvar här tills gulesäcken är förbrukad. Braxen kan ersätta karp i de flesta recept. Fiskköttet anses gott men är rikt på ben.

Bästa säsong är på hösten. Kommersiella fångstmetoder är nät, ryssjor och bottengarn. Braxen är också en uppskattad sportfisk.