Bläckfisk 8-armad

Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Foto: ©Sjömatsfrämjandet, Ilar Gunilla Persson

Bläckfisk 8-armad

Eledone cirrosa

Åttaarmade bläckfiskar har säckliknade kroppar och saknar inre skal. De har inga fenor men en del arter kan ha simhud mellan armarna. De håller till bland klippor och stenar. Det finns ca 650 arter av bläckfiskar och alla lever i havet. Bläckfisk kan vara svåra att artbestämma och ett flertal arter förekommer på marknaden, hela, i bitar eller i bläckfiskringar. Storleken på de arter som man vanligtvis äter kan variera från ett par cm till nästan två meter i längd.
De flesta arterna förekommer i varmare vatten men en del påträffas i Kattegatt och Skagerrak. Största delen av de bläckfiskar som konsumeras i Sverige är importerade med den art som är avbildad här kommer från Skagerrak.
Bläckfisk ångkokas, steks, friteras, grillas eller äts rå, gärna marinerad. Bläckfisk fås i Sverige som bifångst till annat fiske.