Alaska Pollock

Illustration: ©Pål Thomas Sundhell

Alaska Pollock

Theragra chalcogramma

Alaska pollock tillhör torskfamiljen.
Den är förvillande lik torsken med sina tre ryggfenor och skäggtöm. Emellertid har den oftast en jämnare brun- eller olivgrön färg.

Alaska pollock når sällan en längd över 90 cm och maxvikten ligger på ca 1,4 kg. Den är Stilla Havets motsvarighet till vår egen torsk och lever utmed den amerikanska västkusten och den asiatiska östkusten.

Grunda vatten är dess vanligaste hemvist och den fiskas oftast på ett djup av 50 till 200 meter. Alaska pollock leker på våren. Äggen flyter fritt i havet och larverna är frisimmande efter kläckning. I likhet med hokin är det en art som har en snabb genarationsväxling, dvs den växer snabbt och blir tidigt könsmogen.

Mycket av fisken bereds direkt på fartygen och landas som frysta produkter. Arten är populär till fish-and-chips och rom från alaskan pollock är mycket eftertraktad. Ett av världens största fisken sker just på Alaska pollock. Stora fiskenationer är Japan, Korea, Amerika och Ryssland.